Zpracování osobních údajů

Odesláním registračního formuláře uděluje registrovaná fyzická osoba (dále jen „Účastník“) správci, společnosti EMUN family office, a.s., IČO 241 81 781, se sídlem Anežská 986/10, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“) za účelem (i) registrace a zajištění účasti Účastníka na konferenci Investiční výhledy a dalších doprovodných akcích pořádaných Společností v souvislosti s uvedenou konferencí (dále souhrnně jen „Konference“) a (ii) zasílání informací o Konferenci včetně pozvánek na budoucí Konference. Účastník je srozuměn s tím, že za uvedeným účelem mohou být Osobní údaje zpřístupněny na nezbytně nutnou dobu i třetím osobám podílejícím se na organizaci Konference. Tento souhlas je udělován na dobu dvou let od konání Konference, na kterou se Účastník naposledy zaregistroval.

Odesláním registračního formuláře Účastník zároveň potvrzuje, že se seznámil se svými právy týkajícími se ochrany jeho osobních údajů, dalšími informacemi a kontaktními údaji Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny zde.

Kontaktujte nás

EMUN family office, a.s.
Anežská 986/10 110 00 Praha 1